Constanța
renaște!

Întotdeauna am răzbit acolo unde a fost mai greu și le-am demonstrat tuturor celor care îmi spuneau că nu se poate, că se înșală.  Vom face din Constanța, orășel prăduit și prăfuit de provincie, un oraș european, modern, strălucitor, în care să îți placă să trăiești, un oraș fermecător, verde, viu.

Viziunea pentru Constanța

Ce-mi doresc pentru Constanța

Constanța, un oraș dezvoltat economic, un oraș modern, un oraș european

Doar cu o economie bine dezvoltată și funcțională putem avea resurse pentru realizarea proiectelor: parcuri noi, școli, grădinițe, creșe, spitale, străzi și bulevarde moderne, transport în comun civilizat.

Programul nostru este o sumă de proiecte concrete, bazate în principal pe atragerea fondurilor europene – o sursă de finanțare generoasă, dar insuficient și ineficient utilizată de actuala administrație locală.

Constanța, un oraș curat

Tabloul deplorabil al Constanţei porneşte de la lipsa curăţeniei de pe străzi şi din parcuri, practic din tot ce înseamnă spaţiu public.

Vom schimba în totalitate sistemul de colectare a deșeurilor menajere în decurs de 3 ani, în mod etapizat. Containerele de depozitare a deșeurilor menajere de suprafață vor fi eliminate. În locul acestora se vor construi în toate cartierele, pentru fiecare bloc sau la două blocuri sisteme de stocare subterană cu un coș de colectare a deșeurilor la suprafață.

Verde Urban

În ultimii 20 de ani, constănțenii au asistat la un măcel al spațiilor verzi și parcurilor. Am ajuns la un nivel de 4,8 mp de spațiu verde pe cap de locuitor, față de norma europeană de 26 mp.

Distrugerea spațiilor verzi a fost unul dintre principalele motivele pentru care ne-am implicat civic, făcând apoi pasul spre politică.

Dezvoltare urbană și identitate culturală și istorică

Vom influența dezvoltarea viitoare a orașului în beneficiul locuitorilor săi, într-un mod care să valorizeze și să redea identitatea istorică și culturală a orașului. Clădirile reprezentative care sunt degradate sau distruse trebuie renovate sau reclădite. 

Noile cartiere vor fi construite după planuri urbanistice coerente, bazate pe principiile dezvoltării durabile și gândite pentru a crește calitatea vieții locuitorilor.

Constanța, un oraș conectat

În privința transportului în comun, avem în vedere achiziția și introducerea în exploatare a autobuzelor electrice, cumpărate din fonduri europene.

Constanța duce lipsă acută de locuri de parcare. Ne propunem să construim în zonele rezidențiale parcări automatizate subterane și supraterane.

Constanța are grijă de locuitorii săi

Sistemul de sănătate din Constanța nu se ridica la standardele de eficiență și performanță de nivel european. Este nevoie de construirea unor spitale noi. Avem în vedere edificarea unui spital metropolitan care va furniza servicii de asistență medicală orientate către comunitate, tratament pentru leziuni și boli comune, servicii complete de asistență medicală, servicii de îngrijire avansată și servicii specializate de asistență medicală. În cadrul acestui spital vom avea în vedere și dezvoltarea unei secții de pediatrie.

Constanța redescoperă cultura

Constanța are nevoie de construirea unui teatru municipal, la standarde europene. Actualul Teatru de Stat Constanța, aflat sub autoritatea Consiliului Județean Constanța,  pentru care s-a aprobat de curând un proiect de renovare, are dimensiuni reduse în raport cu necesitățile culturale ale orașului. 

Ținând cont de situația patrimonială a Teatrului Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski”și de starea imobilului, primăria va iniția un parteneriat cu Consiliul Județean și Ministerul Culturii pentru renovarea clădirii și a sălii de repetiții.

Constanța, un oraș al educației

Educația oamenilor determină prosperitatea orașului și calitatea vieții, întărind totodată capacitatea sa de a concura cu alte orașe din lume și de a influența dezvoltarea. De aceea, primăria trebuie să susțină educația conform competențelor care îi sunt conferite prin lege.

Vom reda deplina funcționalitate a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ, prin reconsiderarea și consolidarea rolului reprezentanților primarului și ai consiliului local și, nu în 9 ultimul rând, prin consolidarea rolului reprezentanților părinților, elevilor și, după caz, operatorilor economici.

Vom asigura, conform legii, o finanțare complementară/ suplimentară în funcție de nevoile reale ale fiecărei unități de învățământ, în afara oricărei ingerințe politice sau a unor interese de grup.

Constanța, un oraș al sportului

Dezvoltarea unei academii-complex de tenis cu activitate permanentă va permite organizarea la Constanța a cel puțin unui turneu internațional de anvergură pe an (fie în luna mai, fie în luna septembrie - ceea ce va permite extinderea sezonului turistic la Constanța).

Constanța, un oraș mai sigur

Urmărim creșterea gradului de implicare a Poliției Locale în implementarea și respectarea deciziilor autorității publice locale. 

Pentru aceasta, este necesară transformarea Poliției Locale, dintr-o structura axată pe colectarea de venituri într-o structură care să aibă ca principal scop monitorizarea modului în care sunt implementate și respectate hotărârile Consiliului Local, fie că vorbim de domeniul siguranței cetățeanului, de domeniul circulației rutiere, al parcărilor, dar mai ales de domeniul prevenirii și combaterii cerșetoriei, al comerțului ambulant ilegal și al protejării mediului.

Protecția animalelor

Ca primar nu voi admite eutanasierea câinilor. Trebuie să găsim alte soluții pentru rezolvarea problemei câinilor fără stăpân. Vom efectua evaluarea populației canine pentru a cunoaște exact numărul exemplarelor cu și fără stăpân. Apoi vom realiza microciparea, sterilizarea, adăpostirea, hrănirea și tratamentul medical pentru toți câinii fără stăpân.

Un nou mod de lucru la Primăria Constanța

În calitate de primar al Constanței îmi voi desfășura activitatea pe baza următorului set de valori:  1. eficiență; 2. legalitate; 3. transparență;4. implicarea constănțenilor în procesul decizional.

Este necesar un audit organizațional în urma căruia vom decide cu privire la reorganizarea departamentelor și elaborarea unor proceduri de lucru.  Angajările se vor face pe baze meritocratice. Vom scăpa de hârțoage prin simplificarea și digitalizarea procedurilor și  circuitului documentelor.

Povestea mea

2016 - prezent

Membru USR

Deși nu am avut niciodată dorința de a mă înscrie în vreun partid politic, apariția mișcării USR m-a determinat să fac pasul spre politică.

2002

Admitere baroul Constanța

Deși a existat tentația de a rămâne în București după terminarea facultății, dragostea față de Constanța a fost mai mare. M-am reîntors în orașul natal.

1997 - 2001

Facultatea de Drept din cadrul Universității din București,

Cei patru ani de facultate, între 1997 și 2001, au fost deosebit de intenși. Am avut colegi excepționali și profesori eminenți.

1991 - 1995

Liceul Teoretic Ovidius Constanța - Profilul matematică-fizică

În perioada liceului am făcut parte din corul Vox Maris, condus de maestrul Boris Cobasnian, participând la două concursuri internaționale în Italia și Turcia.